Azınlık Çalışmaları Birimi

 Azınlık Çalışmaları Birimi “Gayrimüslim gençlerin imkânlardan eşit ölçüde yararlanmaları için faaliyetteyiz” İstanbul’da yaşayan Ermeni, Rum ve Musevi gençler için kurduğumuz birim, lise ve dengi okullarda öğrenim...