Gençlik Gelişim Modeli

İBB Gençlik Meclisi, çalışmalarını belli bir strateji ve plan dâhilinde yürütmektedir. Meclis, takip ettiği strateji ve uyguladığı plan dâhilinde Gençlik Gelişim Modelini belirlemiştir.

Gençlik Gelişim Modeli kapsamında Ortaokul 6-7-8. Sınıflar için Yabancı Dil, Geziler, Kur’an Eğitimi, Temel Arapça, Siyer, İstanbul Dersi, Kitap Okuma ve Kitap Kültürü, İslam Düşünürleri Dersi, Tematik Kamplar, Matematik, Zekâ Oyunları, Fen Bilimleri ve Sportif Faaliyetler öngörülmüştür. Eğitim sürecinden sonra öğrenciler sınava tâbi tutulmaktadır.

Lise 9-10-11-12. Sınıflar için İzcilik Kampları, Doğa Kampları, Tematik Kamplar, Doğa Yürüyüşleri, Sosyal Sorumluluk, Staj Çalışmaları, Mentör-Menti, Temel Bilim Eğitimleri, Mimarlık-Mühendislik-Sosyal Bilimler, Sohbet Programları, Uzay Bilimleri ve İl İçi ve İl Dışı Geziler yürürlüktedir. Sürecin sonunda sınav yapılmaktadır.

Üniversite öğrencileri için ise Staj, Part Time İş, Sportif Faaliyetler, Gençlik Kampı, Uluslararası Etkinlikler, Buluşma Programları, Mentör-Menti, Sorumlu Üniversite Öğrencisi, İl Dışı Geziler, Osmanlı ve Selçuklu Okumaları, Akademi Buluşmaları, Liderlik (Sertifika Programları), Akademi Programları, Sosyal Sorumluluk Projesi, Mezuniyet Ödevi, Zekâ Oyunları, Matematik, Yurt Dışı Staj ve Teknik Eğitimler devam etmektedir. Yine sürecin sonunda gençler sınava tâbi tutulmaktadırlar.

Yüksek Lisans 1-2 Öğrencileri için de Part Time İş imkânı, Okuma Grupları, Yurt Dışı Staj Olanakları ve Tematik Eğitim Programları bulunmaktadır.