Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu

Komisyonun görevi, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer hibe fonlarından yararlanarak Gençlik Meclisi adına projeler üretmektir. Aynı zamanda İstanbul’da yaşayan yabancı öğrencilere yönelik çalışmalar da bu komisyon tarafından düzenlenmektedir. Komisyon, başta İstanbul olmak üzere diğer illerde ve belli kıstaslar dâhilinde yurt dışında çalışmalar yapma yetkisine sahiptir.