Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu

Gençlik Meclisi’nin kurumsal kimlik çalışmalarından, stratejik planlama ve stratejik hedef belirlemeden sorumludur. Kurumsallaşma süreçleri de yine bu komisyon tarafından yürütülmektedir. Komisyon aynı zamanda Gençlik Meclisi tarafından yapılan çalışmaların takip edilmesi, raporlanması, çalışmalardaki eksikliklerin çözümü için hazırlanan raporların ilgili komisyonlara gönderilmesinden sorumludur.