İBB Gençlik Meclisi’nin destek verdiği Etik Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde gerçekleşti.

İBB Gençlik Meclisi kültürden sanata, eğitimden spora, çevreden sağlığa birçok farklı konuda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere destek veriyor. Bu etkinlikler kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Etik Çalıştayı yapıldı.

Etik konusunda farkındalık yaratmak ve etik kültürünü yerleştirmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak Prof. Dr. Bülent  Bayraktar, Doç. Dr. Tuba Günel, Dr. Muhtar Çokar ve Prof . Dr. Ali Yağız Üresin katıldı. 10.00 – 17.00 saatleri arasında üç oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda bilimsel ve akademik yaşamın temel yapı taşlarından biri olan etik kavramı detaylı bir biçimde ele alındı.

Bilimsel araştırmaların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili uyulması gereken bir takım etik ve bilimsel ölçütlerin olduğu ve bunların zamana, değişen şartlara, toplumsal ihtiyaca ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.

Çalıştayda ayrıca teknolojinin ilerlemesi ve bilimsel araştırma sayısının son dönemdeki artışı göze alındığında etik bilincin mutlaka artırılması gerektiği ifade edildi. Düzenlenecek faaliyetler aracılığıyla bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek ve özellikle akademisyen olmak isteyen üniversite öğrencilerini bilimin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak amacıyla bilim etiği konusunda kapsamlı sunumlar yapıldı.

Öğrencilerin de söz aldığı ve etik hakkında görüşlerini ifade ettiği çalıştay, katılımcıların etik konusunda bilinçlenmelerini sağladı. Etkinlik, yapılan ikramın ardından son buldu.