ICIST ve ICIST Projeleri

İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi (ICIST), uluslararası öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren, uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrencileri çeşitli faaliyetlerle bir araya getiren, sosyal ve kültürel kaynaşmayı sağlayan bir merkezdir. Bu merkezde İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde uluslararası öğrencilere hem telefonda hem de yüz yüze danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Merkez bünyesinde kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmekte, uluslararası ve ulusal öğrencilerin etkileşiminin artırılmasına zemin hazırlanmaktadır.

İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi, uluslararası ve ulusal öğrencilerin ihtiyaç duydukça uğrayabilecekleri merkezi bir noktada bulunan olan Fatih ilçesindeki İBB Gençlik Meclisi’nin yeni binasında hizmet vermektedir.

Uluslararası Öğrenciler İçin Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Projesi, İstanbul’u uluslararası öğrenciler için tercih edilecek entelektüel ve meslekî bir cazibe merkezi haline getirecek, İstanbul’da bulunan ve önümüzdeki dönemlerde İstanbul’a gelecek olan uluslararası öğrencilerin yaşam kalitesini artıracak ve uluslararası öğrencilerin İstanbul’a uyum sağlama konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sağlayacak önemli bir projedir. İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, İstanbul’da sosyo-kültürel yapı bakımından zenginlik ve çeşitlilik unsuru olarak öne çıkmaktadır. İstanbul’da yaklaşık 7.500 uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü ve bu sayının önümüzdeki yıllarda ciddi bir artış kaydedeceği düşüncesi ve İstanbul’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunlarına cevap verebilmenin öneminden hareketle Uluslararası Öğrenciler İçin Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi Projesi oluşturulmuştur.