Komisyonlar

Yetenek Yönetimi ve Yönlendirme

Yetenek Yönetimi ve Yönlendirme Gençlik Meclisi’nin bünyesinde yer alan komisyonlar gençlerin hem okudukları bölümler hem de ilgi alanları ve yetenekleri göz önüne alınarak...

Lise Çalışmaları Komisyonu

Lise Çalışmaları Komisyonu Liselere yönelik kültür-sanat etkinlikleri düzenlemek ve sportif faaliyetler organize etmek üzere kurulmuştur. Komisyon, başta İstanbul genelindeki liseler olmak üzere ihtiyaç...

Tanıtım ve Medya Komisyonu

Tanıtım ve Medya Komisyonu Gençlik Meclisi’nin sponsor olduğu yahut tek başına hayata geçirdiği etkinliklerin organizasyonundan sorumludur. Yanı sıra Meclis’in tanıtım ve görsel iletişim...

Üniversite Çalışmaları Komisyonu

Üniversite Çalışmaları Komisyonu Komisyon, İstanbul genelindeki üniversitelere ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerin planlamasını yapmakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerle alakalı çalışmalarda ilgili birime...

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu İstanbul’da yaşayan ve ilgi alanı hukuk ve insan hakları olan öğrencilere yönelik seminer, konferans ve paneller düzenlemekte, konuyla...

Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu

Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu Gençlik Meclisi’nin kurumsal kimlik çalışmalarından, stratejik planlama ve stratejik hedef belirlemeden sorumludur. Kurumsallaşma süreçleri de yine bu...

Kültürel ve Sanatsal Çalışmalar Komisyonu

Kültürel ve Sanatsal Çalışmalar Komisyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kültür-sanat etkinliklerinin öğrencilere duyurulması, bilet temin etmek suretiyle dezavantajlı grupların ücretli etkinliklere ücretsiz...

Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu

Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu Komisyonun görevi, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer hibe fonlarından yararlanarak Gençlik Meclisi adına projeler üretmektir. Aynı...

Sağlık ve Veterinerlik Komisyonu

Sağlık ve Veterinerlik Komisyonu İstanbul’da yaşan genç nüfusu sağlık konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapmak ve bu alana yönelik projeler üretmekten sorumludur. İstanbul’da yaşayan...

AR-GE Bilim-Teknoloji Komisyonu

AR-GE Bilim-Teknoloji Komisyonu Lise ve üniversitelerde bilim ve teknoloji alanında çalışmalar düzenler. Yapılan çalışmalara ortak olarak da katılabildiği gibi, TÜBİTAK gibi ilgili kurumların...

Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyonu

Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyonu İstanbul’da yaşayan gençlere girişimci ve yenilikçi ruh kazandırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirir. Panel, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler,...