İBB Gençlik Meclisi Komisyonlar

Yetenek Yönetimi ve Yönlendirme

Yetenek Yönetimi ve Yönlendirme Gençlik Meclisi’nin bünyesinde yer alan komisyonlar gençlerin hem okudukları bölümler hem de ilgi alanları ve yetenekleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Komisyonlarımız gençlerin kendi...

Lise Çalışmaları Komisyonu

Lise Çalışmaları Komisyonu Liselere yönelik kültür-sanat etkinlikleri düzenlemek ve sportif faaliyetler organize etmek üzere kurulmuştur. Komisyon, başta İstanbul genelindeki liseler olmak üzere ihtiyaç halinde yurt genelindeki tüm...

Tanıtım ve Medya Komisyonu

Tanıtım ve Medya Komisyonu Gençlik Meclisi’nin sponsor olduğu yahut tek başına hayata geçirdiği etkinliklerin organizasyonundan sorumludur. Yanı sıra Meclis’in tanıtım ve görsel iletişim çalışmalarını yürütür. Meclis yönetiminin...

Üniversite Çalışmaları Komisyonu

Üniversite Çalışmaları Komisyonu Komisyon, İstanbul genelindeki üniversitelere ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerin planlamasını yapmakta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerle alakalı çalışmalarda ilgili birime danışmanlık hizmeti vermektedir. İstanbul’daki...

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu İstanbul’da yaşayan ve ilgi alanı hukuk ve insan hakları olan öğrencilere yönelik seminer, konferans ve paneller düzenlemekte, konuyla alakalı raporlar hazırlamaktadır. ...

Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu

Hizmet İyileştirme ve Strateji Geliştirme Komisyonu Gençlik Meclisi’nin kurumsal kimlik çalışmalarından, stratejik planlama ve stratejik hedef belirlemeden sorumludur. Kurumsallaşma süreçleri de yine bu komisyon tarafından yürütülmektedir. Komisyon...

Kültürel ve Sanatsal Çalışmalar Komisyonu

Kültürel ve Sanatsal Çalışmalar Komisyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kültür-sanat etkinliklerinin öğrencilere duyurulması, bilet temin etmek suretiyle dezavantajlı grupların ücretli etkinliklere ücretsiz götürülmesi gibi çalışmaları yürütmektedir....

Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu

Hibe Projeleri ve Dış İlişkiler Komisyonu Komisyonun görevi, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer hibe fonlarından yararlanarak Gençlik Meclisi adına projeler üretmektir. Aynı zamanda İstanbul’da yaşayan yabancı...

Sağlık ve Veterinerlik Komisyonu

Sağlık ve Veterinerlik Komisyonu İstanbul’da yaşan genç nüfusu sağlık konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapmak ve bu alana yönelik projeler üretmekten sorumludur. İstanbul’da yaşayan sokak hayvanlarına ilişkin projeler...

AR-GE Bilim-Teknoloji Komisyonu

AR-GE Bilim-Teknoloji Komisyonu Lise ve üniversitelerde bilim ve teknoloji alanında çalışmalar düzenler. Yapılan çalışmalara ortak olarak da katılabildiği gibi, TÜBİTAK gibi ilgili kurumların sağladığı fonlardan daha çok...