Kütüphanelerimizi Tanıyalım

“Gençlik kütüphanelere ilgisiz kalmayacak”

İstanbul’da 21 adet halk kütüphanesi, 16 adet akademik kütüphane ve 128 adet de şahsi bağışlarla STK’lar aracılığıyla veya çeşitli kamu kuruluşlarınca açılan toplam 165 kütüphane bulunuyor.

Geçmişle gelecek arasında köprü görevi gören kitaplar için âdeta bir yuva, bir sığınak olan kütüphanelerimiz, İstanbulluların ziyaretini bekliyor. 

Biz de bu kapsamda öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak, gençleri kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek ve kütüphanelerden yararlanmayı teşvik etmek amacıyla kütüphane gezileri düzenliyoruz.

Ziyaret edilen kütüphanelerin yetkililerince kütüphanelerde uyulması gereken kurallar, kitapların nasıl muhafaza edildiği, kütüphanelerin ne sıklıkta ziyaret edildiği ve kütüphanelerde ne gibi kültürel miras ve hazinelerin bulunduğu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bu bilgilendirmeler ışığında gençlerimize kütüphaneler konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz.