Sosyal Sorumluluk Kulübü

“İyilik için parçaları birleştir!”

Kulüp, birey olmaktan kaynaklanan sorumluluk bilincini artırmak ve gençlere insanî bir duyarlılık kazandırmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir.

Uygulamalar sırasında planlı çalışmanın, çalışmanın basamaklarını doğru oluşturmanın önemini kavramış, aynı zamanda gönüllü birliktelikten doğan gücün farkına varmış olan kulüp üyeleri, yaşlılar, yoksullar ve evsizler gibi toplum içinde yapayalnız bir başına kalmış sosyal gruplara yardımcı olmaya çalışmaktadır.