Tasarım Kulübü

“Geleceği tasarla”

İBB Gençlik Meclisi Tasarım Kulübü, güzel sanatlar, tasarım ve endüstriyel tasarım alanlarında çalışmalar yaparak üniversitelere sanat, kültür ve tasarım konusunda katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Katılımın yoğun olduğu yarışmalar ve organizasyonlar düzenleyerek, bu konuda çalışma yapan üniversitelerin tanıtılmasına katkı sağlamakta, tasarımla ilgilenen öğrenciler için kendilerini geliştirebilecekleri, kamuoyuna tanıtabilecekleri ve sosyal çevrelerini genişletebilecekleri bir ortam yaratmaktadır.