Uluslararası Gençlik Merkezi

Birleşmiş Milletlerin mükemmeliyet merkezi (Center of Excellence) yaklaşım ve uygulamasına uygun olarak İstanbul’da yerel yönetimler temelinde bir Global Model Gençlik Merkezi kurulması planlanmaktadır.

Gençlik merkezleri genel olarak dünyada ülkelerin ve yerel yönetimlerin gençlik politikalarının uygulama alanı olarak kullandıkları yegâne fiziksel alanlardır. Fakat bunun dünyada çok farklı uygulamaları ve örnekleri bulunmaktadır. Bu bağlamda bütün dünya için bir model niteliğinde olacak bir gençlik merkezinin İstanbul’a kurulması bir fırsat olarak görülmektedir.

Kurulacak bu merkezde yıllık olarak belirli dönemlerde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası kurumlar için simülasyon şeklinde toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır. Uluslararası gençlik çatı organizasyonları için uzantı ofisi (liaison office) fonksiyonu taşıması planlanan merkezde farklı ülkelerden gençler yıl boyu farklı projelerde görev alacaktır.

Gençler için bir UN Information Center gibi işlev görecek olan Global Model Gençlik Merkezi’nde, diplomasi, insani konular, uluslararası ilişkiler ve uluslararası organizasyonları içeren eğitim çalışmaları, çalıştay ve konferanslar tertip edilmesi planlanmaktadır. Sosyal faaliyetler üzerine kurulu olacak merkezin, dört ana alt grupta faaliyetler düzenlemesi hedeflenmektedir: İnsani saha ve mülteciler, katılım, diplomasi ve uluslararası organizasyonlar, girişimcilik ve inovasyon.

Uluslararası bir gönüllülük, kariyer ve staj merkezi özelliği taşıyacak olan merkez, şu başlıklarda da faaliyetler yürütecektir: Gönüllülük, çevre, sosyal içerme, sanat ve kültür.

Projenin nihai amacı ise bu merkezin Birleşmiş Milletlere akredite bir gençlik merkezine dönüştürülmesidir.