Yereldeki Gençlik Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Destek Programı

İstanbul’un mahallelerinde yaşayan gençlerin kendi mahallelerinde yapmış oldukları ve yapacakları çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi için İBB Gençlik Meclisi tarafından Destek Programı açılması planlandı.

Bu destek programının amacı, İstanbul’da yaşayan ve herhangi bir STK’nın içerisinde yer almayan gençlerin, sosyal aktivitelere ve belediye hizmetlerine dâhil edilmesidir.

Destek Programı kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde muhtarlarla değerlendirme toplantıları yapılması, toplantıların sonucuna ve bölgelere göre çalışma programlarının çıkarılması amaçlanmaktadır. Çıkan sonuçlara göre İstanbul Yerel Gençlik Kalkınma Stratejisi belirlenecektir. Belirlenen stratejinin ardından yerel kurslar, eğitim programları, gezi ve gelişim programlarının açılması öngörülmektedir.

İlk aşamada muhtarlıkların organizasyonu ile yapılması planlanan faaliyetler şunlardır:

  • Geziler
  • Eğitimler
  • Tanıtım Programları
  • Yapılan Etkinliklerin Duyurusu
  • Mahallelerdeki Gençlerin Sosyal Çalışmalarda Aktif Hale Getirilmesi İçin Strateji Belgesi