Yetenek Yönetimi ve Yönlendirme

Gençlik Meclisi’nin bünyesinde yer alan komisyonlar gençlerin hem okudukları bölümler hem de ilgi alanları ve yetenekleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Komisyonlarımız gençlerin kendi alanlarında detaylı bilgi sahibi olmaları, tecrübe kazanmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri için faaliyet yürütmektedir. Böylece gençler eğitim gördükleri bölümlerde edinmiş oldukları bilgiyi pratiğe dönüştürme imkânı bulmaktadır.