İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon ve Girişimcilik “İnovasyon ve girişimcilik konularına öncelik verdik” İnovasyon ve girişimcilik, Gençlik Meclisi’nin 5. Döneminde üzerinde en çok çalıştığımız konuların başında geliyor.