İnovasyon ve Girişimcilik

“İnovasyon ve girişimcilik konularına öncelik verdik”

İnovasyon ve girişimcilik, Gençlik Meclisi’nin 5. Döneminde üzerinde en çok çalıştığımız konuların başında geliyor.

Dünya genelinde her şey o kadar hızlı yaşanıp değişiyor ki, hem birey olarak insan hem de kurum ve kuruluşlar açısından çağı yakalamak için inovasyon gerekiyor. Ancak inovasyonun, yani sürekli yeniyi arayıp var olanı iyileştirmenin tek başına yeterli olduğunu söyleyebilmek de mümkün değil. Bunun yanında girişimci bir ruha sahip olmak gerekiyor. Ne var ki, ülkemizde girişimcilik denildiği zaman akla ilk olarak ticari girişimcilik geliyor. Ancak ticari girişimden daha değerli bir girişimcilik türü daha var; sosyal girişimcilik!

Sosyal girişimcilik, yaşadığımız topraklarda vakıf sistemi ile yüzyıllardır uygulanıyor. Millet olarak dünyanın en gelişmiş vakıf sistemine sahip bir medeniyete mensubuz. Günümüzde hâlâ vakıf sistemi işletilmekte, son dönemde yapılan yeni çalışmalar ve inovatif yaklaşımlarla farklı modeller ortaya konulmaktadır. Gelecek 10 yılda bu modeller yaygınlaşacak ve muhtemelen sosyal girişimcilerin sayısı da ticari girişimcilerin sayısına yaklaşacak.

İBB Gençlik Meclisi, 2015 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde inovasyon alanında Türkiye’nin ilk 250 inovatif şirketi arasına girdi. Amacımız, İstanbullu gençlerin kendi içlerindeki girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak, inovatif projelerle ülke gelişimine ufak da olsa katkıda bulunmalarına önayak olmaktı.

Son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde lise ve üniversitelerde girişimcilik seferberliği ilan edildi. İBB Gençlik Meclisi’nin 5. Döneminde, girişimcilik ve inovasyonla ilgili farkındalık çalışmaları yapılarak 200 binden fazla gence ulaşıldı. Gençlik Meclisi’nin asıl hedefi ise, İstanbul modeline uygun bir yapıda İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurarak, İstanbullu gençlerin dünyaya entegrasyonunu sağlamak.