Politika ve Diplomasi Okulu’nda 4 hafta Geride Kaldı

Politika ve Diplomasi Okulu 4. Hafta Asya konu başlığı ile derslere devam etti.  Eğitimlerin son hafta programında Asya kıtasının sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri üzerinde duruldu.