Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyonu

İstanbul’da yaşayan gençlere girişimci ve yenilikçi ruh kazandırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirir. Panel, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler, aynı zamanda yapılan etkinliklere sponsor veya ortak olarak katılır.