Gönüllü Rehber Öğretmen

“Öğretmenin seninle!”

İBB Gençlik Meclisi, okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin dışında Gönüllü Rehber Öğretmen projesiyle öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Her okulda İBB Gençlik Meclisi ile gönüllülük çerçevesinde çalışma yürüten rehber öğretmenler, öğrencilerin genel kültür ve entelektüel birikim kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla kitap listeleri ve okuma grupları oluşturma, sinema ve tiyatro günleri düzenleme, tarihi ve kültürel geziler organize etme gibi eğitim alanına ve sosyal alana hitap eden faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bunun yanı sıra günün her saatinde öğrencilerin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için iletişim kanallarını açık tutuyorlar. 

Gönüllü Rehber Öğretmen projesi, İBB Gençlik Meclisi, ilgili vakıf-sendikalar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından birlikte koordine edilmektedir. Bu Koordinasyon Kurulu’nun İl Koordinatörü olarak belirlediği öğretmen, İl Etkinlik, İl Organizasyon, İl Lojistik, İl Gezi Sorumluları ve paydaş çalışmaların yürütüldüğü vakıf ve derneklerle birlikte çalışmaktadır. Sırasıyla İlçe Koordinatörü, Okul Koodinatörü ve öğrenciler arasından seçilen Sınıf Koordinatörü, hiyerarşide İl Koordinatörü’nün altında görev yapmaktadır.