Hasbihal Vakti

“Kültürden sanata, tarihten edebiyata, medeniyetten topluma…”

Satın alınamayan en önemli şeylerden biri de tecrübedir düşüncesinden hareketle, gençlerin kendilerinden yaşça ve bilgice ileride olan büyükleriyle bir araya gelip hasbihal etmelerini, böylece onların maddi ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürden sanata, tarihten edebiyata, medeniyetten topluma pek çok konunun sohbet havasında ele alındığı, bilgi ve tecrübeler ışığında değerlendirildiği programlarda gençler, entelektüel birikim kazanıyorlar.