Konfüçyüs,  “Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner”  der.

Adaleti, önemine binaen merkeze alan bu söylem; İBB Gençlik Meclisi’ne de ilham verdi ve meclis bünyesinde hayata geçirilen Hukuk ve Gençlik Akademisi’nin temelini oluşturdu.

Daha önce Bünyamin Gürpınar’ın, Erol Erdoğan’ın ve Gülçin Elçin’in konuk olduğu akademinin dersleri, “Hak, Adalet, Hürriyet ve Meşruiyet” kavramlarının Muharrem Balcı tarafından ele alındığı keyifli bir söyleşiyle devam etti.

Müslüman hukukçu bilinci oluşturmaya yönelik çok çeşitli çalışmalarıyla tanınan Muharrem Balcı, “İnsanlar milliyetlerinden çok, yaşadığı topraklar üzerindeki dini varlıkları, kimlikleri ve toplumsallıklarıyla anılırlar. Bizler de hangi mesleği icra edersek edelim, Müslüman kimliğimiz ismimizin önüne geçmektedir. Müslüman Hukukçu, Müslüman Tarihçi, Müslüman mimar vb. O halde ismimizin önüne geçen ve bizi tanımlayan yakıştırmayı anlamak ve özümsemek gerekir” sözleriyle başladığı konuşmasında pek çok konuya temas etti.

Hak-hukuk, adalet, hürriyet ve meşruiyet kavramlarının yanısıra bireysel ve toplumsal sorumluluk, dönüştürme projeleri, muhafazakârlık, hukuk ve iktidar mücadelesi, hukuk devletine giden yolda basamak taşları, bilgi ve iletişim toplumu ve sorumlu gelecek kaygısı gibi pek çok önemli konu hakkında bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Balcı, hukukçular olarak hem kendi için hem de programa katılan hukukçu gençler için, “Dünya ve Türkiye ölçeğinde hakların tanınmasına, kazanılmasına, hukukun ve hak arama bilincinin yaygınlaştırılmasına, adaletin eşit ve orantılı olarak dağıtılmasına; tüm bu yapılacak işleri gerçekleştirebilecek donanımda hukukçuların yetiştirilmesine çalışmak, bu yönde yapılan çalışmalara hiçbir ayrım gözetmeden katkı sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarının da teminatı olmak” şeklinde bir hedefin olması gerektiğinin altını çizdi.

İBB Gençlik Meclisi olarak hayata geçirdiğimiz bu ve benzeri projelerle İstanbullu gençlerin her türlü gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.