Azınlık Çalışmaları Birimi

“Gayrimüslim gençlerin imkânlardan eşit ölçüde yararlanmaları için faaliyetteyiz”

İstanbul’da yaşayan Ermeni, Rum ve Musevi gençler için kurduğumuz birim, lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm gençlerin Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarından eşit ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda azınlık okullarına top, voleybol filesi, minyatür kale, minder gibi spor malzemeleri tedarik ettik.