Benchmarkıng (Kıyaslama)

“Çalışmalarımızı özeleştiriye tâbi tutuyoruz”

Gençlik Meclisi, yurt içi ve yurt dışında gençlere yönelik çalışmalar yürüten tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yakından takip etmekte, böylece kendi çalışmalarını bu faaliyetlerle kıyaslamakta, eksiklikleri tespit etmekte yahut gördüğü eksiklikler konusunda karşı önerilerde bulunmaktadır. Gençlik Meclisi, bu şekilde yenilikleri yakından takip etmekte, kendini sürekli geliştirmekte, her zaman güncel kalmakta ve dünya genelindeki gençlik çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi sahibi olmaktadır.