İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi değerleri yaşatmaya ve korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB Gençlik Meclisi üyeleri Hicretin 1437. Yılı münasebeti ile camilerde lokum, limonata ve hadis kartları dağıttı. Üyeler ayrıca camiden çıkan cemaatinde Hicri Yılbaşını kutladılar.

Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, “Hicrî Yıl” denir. Hicrî sene de mîlâdî ve rûmî târihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Ayların adları şunlardır; Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-âhir, Cemâzil-evvel, Cemâzil-âhir, Receb, Şâbân, Ramazân, Şevvâl, Zil-kâde, Zil-hicce bu aylardır.

İBB Gençlik Meclisi üyeleri de bugünü hatırlatmak ve eski gelenek ve görenekleri yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca da Teravih namazlarından sonra lokum ve limonata dağıtan İBB Gençlik Meclisi eski geleneklerin unutulmaması için çalışıyor.