2015 yılında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin ilk 250 inovatif şirketi arasına giren İBB Gençlik Meclisi, inovasyon ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.  

İBB Gençlik Meclisi Haber

İnovasyon ve girişimcilik, Gençlik Meclisi’nin 5. Döneminde üzerinde en çok çalışılan konuların başında geliyor. Dünya genelinde her şey o kadar hızlı yaşanıp değişiyor ki hem birey olarak insan hem de kurum ve kuruluşlar açısından çağı yakalamak için inovasyona öncelik vermek gerekiyor. Ancak inovasyonun, yani sürekli yeniyi arayıp var olanı iyileştirmenin tek başına yeterli olduğunu söyleyebilmek de mümkün değil. Bunun yanında girişimci bir ruha da sahip olmak gerekiyor. Ne var ki ülkemizde girişimcilik denildiği zaman akla ilk olarak ticari girişimcilik geliyor. Ancak ticari girişimden daha değerli bir girişimcilik türü daha var; sosyal girişimcilik.

Sosyal girişimcilik, yaşadığımız topraklarda vakıf sistemi ile yüzyıllardır uygulanıyor. Millet olarak dünyanın en gelişmiş vakıf sistemine sahip bir medeniyete mensubuz. Günümüzde hâlâ vakıf sistemi işletilmekte, son dönemde yapılan yeni çalışmalar ve inovatif yaklaşımlarla farklı modeller ortaya konuluyor. Gelecek 10 yılda bu modeller yaygınlaşacak ve muhtemelen sosyal girişimcilerin sayısı da ticari girişimcilerin sayısına yaklaşacak.

İBB Gençlik Meclisi, 2015 yılında yaptığı çalışmalar neticesinde inovasyon alanında Türkiye’nin ilk 250 inovatif şirketi arasına girmişti. 2016 yılında da bu alandaki çalışmalarını sürdüren Meclis’in amacı, İstanbullu gençlerin kendi içlerindeki girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak, inovatif projelerle ülke gelişimine ufak da olsa katkıda bulunmalarına önayak olmak.

Son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde lise ve üniversitelerde girişimcilik seferberliği ilan edildi. İBB Gençlik Meclisi’nin 5. Döneminde, girişimcilik ve inovasyonla ilgili farkındalık çalışmaları yapılarak 200 binden fazla gence ulaşıldı. Gençlik Meclisi, hem Girişimcilik Otobüsü hem de İstanbul modeline uygun olarak kurduğu Sosyal İnovasyon Ofisi ile İstanbullu gençlerin dünyaya entegrasyonunu sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’in asıl hedefi ise daha geniş çaplı bir İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi kurmak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu vizyon ve misyona bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde şu ana kadar 900’e yakın etkinlik gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, inovasyon ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla İstanbul gençliğine değer katmaya devam edecek.