Mükemmellik Politikası

“Mükemmellik politikamızı belirledik”

İBB Gençlik Meclisi, gençlik çalışmalarında mükemmeli yakalamak için çalışıyor.

Gençlik alanında çalışmalarını aktif olarak sürdüren İBB Gençlik Meclisi, Türkiye’nin en büyük ve en kurumsal gönüllü kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Birbirinden farklı çalışmalarla İstanbullu gençlere ve dünya gençlerine yönelik çalışmalar yapan İBB Gençlik Meclisi, Mükemmellik Politikasını oluşturarak Türkiye’de gençlik çalışmalarına yeni bir bakış açışı getirdi.

  1. Dönem itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda yeniden yapılanan Gençlik Meclisi, kurumsallaşmada büyük başarılara imza attı. Kurmuş olduğu Meclis Yönetim Sistemi ve geliştirmiş olduğu kalite politikaları ve işleyiş sistemleriyle kişilere bağlı olmaksızın kurumsal olarak çalışan Gençlik Meclisi, İstanbul’da yaşayan tüm gençlerin fikirlerini doğrudan paylaşıp hayata geçirebilecekleri bir yapı meydana getirdi.

Birlemiş Milletlerden de ödül alan İBB Gençlik Meclisi, kurmuş olduğu İstanbul Gençlik Yönetişim Modeli ile kurumsal şirketler gibi sistemli çalışıyor. İBB Gençlik Meclisi, ilk defa bir gençlik kuruluşu tarafından oluşturulan mükemmellik politikası, ISO kalite süreçleri ve sistemli çalışan yapısıyla diğer gençlik kuruluşlarına kurumsallaşma ve kalite süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyor. 1 yılda 8 farklı ülkede İstanbul Gençlik Yönetişim Modeli örnek alınarak çalışmalar yapıldı.

Sonuç Odaklıyız

Hedeflerimizi gerçekleştirme yüzdesini tespit etmek, vizyonumuza yönelik ilerlemeyi ve gençlere sağladığımız yararları anlamak için izlenmesi gereken stratejileri belirliyor, daha mükemmel çalışmalar yapmak için elde ettiğimiz sonuçları detaylı bir biçimde değerlendiriyoruz.

İstanbullu Gençlere Değer Katıyoruz

Üyelerimizin beklentilerini anlamak ve geri bildirimleri almak için uygun iletişim kanalları geliştiriyor, talep ve beklentileri değerlendirerek süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştiriyoruz. Gençlerimizle açık ve şeffaf iletişim kuruyor, faaliyetlerimizle ilgili doğru ve hızlı bilgilendirme yapıyoruz. Çalışanlarımızın üye memnuniyeti bilincini geliştirmek için kaynak sağlıyoruz.

Sürekli Öğreniyor, Yenilik Yapıyoruz

Yenilikçilik anlayışımızla Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, yeni uygulamaları öğreniyor, hatalarımızdan ders çıkarıyor, hizmet seviyemizi sürekli yükseltiyoruz. Değişimi etkin bir biçimde yöneterek kurumsal kapasitemizi artırıyoruz. Üretken ve dinamik olmaya özen gösteriyor, sürekli insan odaklı çalışıyoruz.

Süreçlerimizin Katma Değerini Yükseltiyoruz

Elde ettiğimiz sonuçların süreçlerimizin kalitesine ve değer zincirimizin hızlı yönetilmesine bağlı olduğuna inanıyoruz. Süreçlerimizin ve projelerimizin etkili ve verimli olması için amaç ve hedeflerimizi belirliyor, bu amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gereken bilgi ve kaynağı elde ediyoruz. Yenilikçi düşünce yapısını benimsiyor, hedeflerimizi paylaşımcı olmak doğrultusunda biçimlendiriyoruz.

Kaynaklarımızı Etkin Kullanıyoruz

İdari ve operasyonel alanda maliyet tasarrufu sağlayacak projeler üretiyoruz. Araç, bina ve donanımlarımızı ömürleri süresince ekonomik, verimli ve etkili kullanıyor, güvenliklerini eksiksiz bir biçimde sağlıyoruz. Stoklarımızı, hizmeti aksatmayacak ve gelir-gider dengemize katkı sağlayacak optimum seviyede tutacak şekilde yönetiyoruz. Uygun teknolojileri kullanarak operasyonel verimliliği artırıyor, çevresel etkilerimizi iyileştiriyor, hizmet kalitemizi yükseltiyoruz.

Gönüllülerimizle Başarıyı Yakalıyoruz

Duyarlı, gelişime açık, yenilikçi fikirler üreten, takım çalışmasına uyum sağlayabilen gönüllülerimizle başarıyı yakalıyoruz. Performansa dayalı uygulamalarla fırsat eşitliği sağlıyor, çeşitliliklere saygı gösteriyor, mesleki yeterlilikleri artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Etkili iletişim ve paylaşıma önem veriyoruz.

Liderlerimizle Örnek Oluyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Kadir Topbaş önderliğinde dürüst, tutarlı, hesap verebilir, üyelerine karşı şeffaf, yürütülen işbirliklerinde kurumu temsil eden, ekibine ilham veren, ekibini geliştiren, değişime açık, esnek, veriler doğrultusunda zamanında karar alan liderlerimizle üyelerimize örnek oluyoruz.

İşbirlikleri Geliştiriyoruz

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yetkinliklerimizi tamamlayan, kazan-kazan anlayışını esas alan ve karşılıklı güvene dayalı işbirlikleri geliştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik İçin Sorumluluk Alıyoruz

Faaliyetlerimizi yasal düzenlemelere, ulusal ve uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun olarak yürütüyoruz. Aldığımız kararlarda kamu yararını gözetiyoruz. Gençlere yönelik etkinlikler başta olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.