Planlama ve Projelendirme

“Sistemli ve sürdürülebilir bir çalışma stratejisi uyguluyoruz”

İBB Gençlik Meclisi, İstanbul’da yaşayan tüm gençlerin sorunlarına çözüm üretmek, farklı görüş ve kökenlere sahip gençleri ortak bir paydada buluşturmak için bir dizi sistem geliştirdi.

Meclis, tüm çalışmalarını belli bir sistem dâhilinde yürütmekte, sürdürülebilir bir çalışma stratejisi uygulamaktadır. Yapılan tüm plan ve projeler kişilere değil sisteme bağlı olup, bu sistem dâhilinde hayata geçirilmektedir. Yapılan plan ve projeler, öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş’la paylaşılmakta, Sayın Belediye Başkanı ile düzenli toplantılar gerçekleştirilmekte ve süreçler hakkında kendisine bilgi verilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla plan ve projeler nitelikli bir biçimde yürürlüğe konulmaktadır.

Gençlik Meclisi, bünyesinde oluşturduğu plan ve projelendirme ekibiyle tüm üyelerinin Meclis çalışmalarında aktif rol almalarını sağladı. İstanbul modelinde uygulanan sistemle İstanbul genelindeki tüm gençler projelerini internet üzerinden Gençlik Meclisi ile paylaşma imkânına sahip oldular. Bu sistem dâhilinde plan ve proje uzmanlarımız paylaşılan projelerin ön değerlendirmesini yaptıktan sonra proje sahiplerini yüz yüze görüşmeye davet etmektedir. Tüm projelere know-how desteği verilmekte, ortaya konulan projeler yine uzmanlarımız tarafından olgunlaştırılmakta ve tüm projeler için uygulama planı çıkartılmaktadır. Ardından proje sahibi arkadaşlarımız geliştirdikleri projelerin uygunluk durumuna göre çeşitli kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir. Gençlik Meclisi, bu şekilde gençlerin fikirlerini kaliteli projelere dönüştürmekte, projelerini de uygulanabilir hale getirmektedir. Buradaki temel amaç, gençlerin fikir, plan ve proje üretimine destek olmak ve fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri profesyonel bir platformda bulunmalarını sağlamaktır.